ขอชื่นชมฝันที่เป็นจริง.. น้องหมิว สาวสูง 92 ซม. แต่ใจสู้เขียนจดหมายขอทุน คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยม

เปิดใจ น้องหมิว สาวพิก า รข า นิ้วมือ มีความสูงเพียง 92 เซนติเมตร หลังทำต ามความฝันสำเร็จ คว้าปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง

จ า กกรณี เฟซบุ๊กแฟนเพจ มหาวิทย าลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีก า รโพสต์ภาพสาวพิก า รร่างเล็กในชุดครุย พร้อมเขียนข้อความว่า “หัวใจสู้ พิก า รร่างกาย แต่ไม่เคยท้ อ มุ่งมั่นคว้าใบปริญญาบัตรได้สำเร็จ

“จำน้องหมิวเฟรชชี่ร่างจิ๋วเมื่อ 7 ปีก่อนได้ไหมครับ น้องเก่งมาก นางสาววราภรณ์ สร้อยเสน หรือน้องหมิว ชาวอำเภอสตึก ที่เป็นข่าวดังเมื่อปี 2558 กับภาพที่น้องกำลังร่วมกิจก ร ร มน้องใหม่กับทางมหาลัย ภาพน้องถูกแชร์ออกไปพร้อมกับเสียงชื่นชมมากมาย

ล่าสุดวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องหมิว ในชุดครุยวิทยฐานะ จ า กมหาวิทย าลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จ า กสาข าวิชาเศรษฐศาตร์ คณะวิทย าก า รจัดก า รได้สำเร็จ

“พิก า รไม่เป็นอุปสรรค์ในก า รศึกษา เนื่องจ า กมหาวิทย าลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีศูนย์บริก า รสนับสนุนนักศึกษาพิก า ร”

โพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างชื่นชมและดีใจแทนสาวพิก า รคนนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ให้กำลังใจ ให้สู้กับชีวิ ต บ างรายจะเอาไปเป็นแบบอย่างในช่วงที่ท้ อแ ท้กับชีวิ ต

ล่าสุด วันนี้ (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ นางสาววราภรณ์ สร้อยเสน หรือ น้องหมิว อายุ 26 ปี ที่บ้านพัก หมู่ 3 ต.ทุ่งวังอ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยน้องหมิวมีความพิก า รข า นิ้วมือ มีความสูงเพียง 92 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับพ่อแม่ น้องชายและน้องสาว รวม 5 คน

น.ส.หมิว เล่าชีวิ ตที่ต้องต่อสู้ว่า ตอนเป็นเด็กเห็นภาพก า รรับปริญญาทางทีวี รู้สึกปลื้ม อย ากจะรับปริญญาบัตรเหมือนกับเข า แต่สภาพร่างกายตอนนั้นคือพิก า รมาตั้งแต่เกิด แต่คนในครอบครัวพย าย ามบอกตนว่า ให้อยู่บ้านไม่ต้องไปเรียน

แต่ความรู้สึกส่วนตัวเชื่อว่าทำได้จึงร บเร้ าแม่ขอไปเรียน แม่ก็ต ามใจส่งไปเรียนชั้นอนุบ าล โดยแม่เป็นคนไปรับไปส่งสุดท้ ายตนสามารถเรียนจบชั้น ม.3 แต่แม่ยังพย าย ามบอกอีกว่า “เราพิก า ร เรียนแค่นี้คงพอ”

ด้วยความอย ากเรียนตนก็รบเร้าอีกขอเรียนต่อโรงเรียนมัธยมประจำตำบล แม่ก็ยอมให้เรียนต่อ สุดท้ายเรียนจบระดับชั้น ม.6 ได้ แต่ยังไม่ถึงความฝันที่วาดไว้คือก า รรับปริญญา

ขอแม่เรียนต่ออีก แม่ให้เรียนต่อแค่ในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ต้องสอบเข้ามหาวิทย าลัยราชภัฏได้ก่อน ตนก็สอบจ นติด

คราวนี้ยอมรับว่าสะอึก เพราะแม่บอกว่าไม่มีเ งิ นส่งเรียน นอนคิดไม่รู้จะไปพึ่งใคร ปี 2558 จึงตั ดสินใจเขียนจดหมายไปถึงสำนักราชเลข าธิก า ร เพื่อขอทุนก า รศึกษาด้วยตัวเอง ตอนนั้นได้แต่ภาวนาให้จดหมายไปถึงมือสำนักฯ แต่รู้สึกท้ อใจเพราะช่วงนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประชวร

แต่โชคก็เข้าข้าง ได้รับหนังสือตอบกลับจ า กกลุ่มงานพระราชกุศลสาธารณะ (ก า รศึกษา) กองราชเลข านุก า รในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (ณ ขณะนั้น) ว่า “ส่งเรียนจ นจบปริญญา” ความรู้สึกตอนนั้นดีใจจ นบอกไม่ถูก รู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

หลังจ า กนั้นเป็นต้นมา ตั้งใจเรียนมาโดยตลอด งานทุ กชิ้นที่อาจารย์สั่งและสอน จะเอามาอ่านซ้ำ จ นสามารถจับระดับปริญญาตรีได้สำเร็จ พร้อมเกียรตินิยมอันดับสอง

จึงอย ากจะฝากถึงผู้ที่ย่อท้ อต่อชีวิ ต ให้มาดูตัวอย่างคนพิก า รอย่างตน “อุปสรรคก็เหมือนทราย ถึงแม้จะกองใหญ่ แต่ก็เล็กนิดเดียว”

น.ส.หมิว ยังกล่าวทั้งน้ำต าด้วยว่า ความสำเร็จที่ได้มาเพราะมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทำให้ตนทำความฝันให้เป็นจริง และอย ากขอบคุณเพื่อนร่วมเรียนทุ กระดับชั้น ที่ช่วยอนุเคราะห์ช่วยเหลือทุ กด้าน

ขอขอบคุณ ข้อมูล :มหาวิทย าลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BRU

Facebook Comments Box